• lejlasmajlovic

Inbjudan - Orange Day

Den 25:e november varje år är av FN utsett till ORANGE DAY - internationella dagen för avskaffandet av våld mot flickor och kvinnor. Kampanjen vill öka allmänhetens medvetenhet om problemets vidd samt öka den civila och den politiska viljan att stoppa våld mot kvinnor.

Göteborg stad har i samarbete med Orange Day anordnat en del föreläsningar där man kommer ta upp ämnen om våld och utsatthet bland flickor och kvinnor. Är du intresserad av att lyssna på några av dessa föreläsningar är du välkommen att läsa om de nedan och skicka in en anmälan!


Den som ska stå dig närmast...

Ideella föreningen Maskrosbarn föreläser

2:e december kl 09:00-12:00 - online via Teams


"Föreläsningen bygger på ungas egna berättelser, tankar och känslor kring att bli utsatt för olika typer av våld av den som ska stå en närmast - ens förälder.

Vad ger det för konsekvenser? Vilken typ av stöd av stöd önskar ungdomarna och hur upplever de bemötandet av vuxna professionella? Vi problematiserar dagens stödinsatser och inspirerar till förändringsmöjligheter i arbetet."


Varmt välkommen att delta!

Anmälan görs senast 20:e november till jenny.helin@angered.goteborg.se

Länk till föreläsningen kommer skickas ut per mail strax innan föreläsningen.Våld i nära relation

- ’’Alla har rätt att leva fritt från våld’’ (Tryggt hem för alla)


30 november kl. 10:00 -12:00 online på teams

"Vi känner alla till någon som utsatts för våld, vi kanske själva utsatts, våld är inte bara slag och sparkar. Det kan också vara många andra saker, så vad är viktigt att veta om våld? Vad är våld? Vad är våld i nära relationer? är jag på riskgrupper? Är jag våldsutövare?

Syftet med den här utbildning är att ge baskunskaper om våld och öka medvetenhet om storleken på våld mot kvinnor i allmänhet och mot kvinnor i synnerhet.

Om du vill veta mer om våld i nära relation vara med!"


Anmälan senast 20:e november till Hala.Agha@angered.goteborg.se

Föreläsning kommer att hållas på arabiska


Tryggt föräldraskap (Tryggt hem för alla)

Hur ska en bra förälder vara? Hur bildas det trygg förhållandet med barn i barnets olika åldersstadier?


1 december kl. 10-12 Online på Zoom

"Det finns dagar för alla föräldrar då det känns övermäktigt. Ibland uppstår missförstånd och konflikter. Vi känner frustration, oro, ilska. Ibland vet vi inte hur ska komma vidare. Många drar sig för att söka stöd.


I den här träffen ska vi dela nya sätt att inte kontrollera barnet utan snarare hur vi kan börja med oss själva för att nå bästa möjliga harmoni och lösa problem i det dagliga livet. Det finns många sätt att vara en bra förälder."


Anmälan senast 20:e november till Hala.Agha@angered.goteborg.se

Föreläsning kommer att hållas på arabiska