• Lex Femme Skribent

Boka oss för föreläsning

Kunskap om mäns våld mot kvinnor och våldets konsekvenser är viktigt för att förändra attityder i samhället och arbeta förebyggande men också för att ge våldsutsatta kvinnor ett bra stöd och bemötande.


Lex Femme anordnar utbildning för olika yrkeskategorier. Är du intresserad av att vi kommer till dig och håller i föreläsning om våldets mekanismer och om vår verksamhet?


Under pågående pandemi följer vi naturligtvis de riktlinjer och rekommendationer som vår riksdag och regering beslutar om. Detta innebär att vi erbjuder föreläsningar, möten med dig som deltagare samt andra stödjande insatser genomförs på digitala arenor.


Kontakta oss på info@lexfemme.com.
Lex Femme är en ideell tjej- och kvinnojour som arbetar för ett samhälle fritt från mäns våld mot kvinnor.

Mejl: info@lexfemme.com

Telefon: 020–22 00 55

Org. nr: 802420-6198

Snabblänkar
Följ oss
  • Facebook
  • Instagram

Copyright © 2020   |   Lex Femme