top of page
 • lejlasmajlovic

Sök till vår styrelse!

Vill du göra skillnad för våldsutsatta flickor och kvinnor? Nu är årets styrelseansökan öppen för verksamhetsår 2024. Att engagera sig är utvecklande, roligt och gör skillnad. Tveka inte och sök till att bli en del av Lex Femmes styrelse.  


Lex Femme är en ideell tjej- och kvinnojour som arbetar för ett samhälle fritt från mäns våld mot kvinnor. Detta gör vi via en rikstäckande telefon-, chatt- och juristjour samt en omfattande föreläsningsverksamhet. Vi är specifikt inriktade på flickor och kvinnor som med utländsk härkomst och erbjuder stöd på deras modersmål. I dagsläget kan Lex Femme erbjuda stöd och rådgivning på närmre 40 språk. Lex Femme har idag tre anställda och ett antal ideella jourkvinnor. Ytterst ansvarig för verksamheten är den ideella styrelsen. Lex Femme tillser att personal får kontinuerlig kompetensutveckling och möjlighet till personlig utveckling. Utbildningar, konferenser och seminarier erbjuds löpande, liksom friskvårdsersättning.


Antal tid som krävs i styrelsearbetet kan variera beroende på din roll i styrelsen och utifrån verksamhetsplanen. För att arbetet ska bli så effektivt så möjligt så är minsta åtagande att lägga minst två-tre timmar i månaden samt att man närvarar på styrelsemöten en gång i månaden. Uppdraget pågår i ett år. I perioder kan det bli mer arbete. Läs mer här vad olika roller innebär.


För samtliga styrelseroller vill vi att du uppfyller följande krav: 

 • Du ställer dig bakom föreningens värdegrund 

 • Du är minst 18 år gammal 

 • Du identifierar dig som kvinna/tjej och/eller har en identitet bortom tvåkönsnormen. 

 • Du har för avsikt att vara engagerad i styrelsearbetet genom att närvara vid varje styrelsemöte, årsmöte och vara inläst på föreningens styrande dokument och policys. 

 • Du förstår att det tillkommer fler uppgifter för dig att engagera dig i. 

 • Du har för avsikt att vara aktiv i styrelsearbetet. 

 

Vi eftersträvar en bredd vad gäller exempelvis ålder, etnicitet, religion, språk, sysselsättning och tidigare erfarenheter. För att kunna bli förtroendevald krävs medlemskap i Lex Femme. Att vara medlem har en årsavgift på 100 kronor. Vidare kommer du få genomgå vår grundutbildning för volontärer.


Det är meriterande om du har erfarenhet eller stort intresse av:

 • Utveckling och förbättring av arbetssätt och samarbete

 • Styrelsearbete

 • Ledarskap och samordning

 • Arbetsgivaransvar/HR-arbete

 • Förändringsarbete

 • Organisationsutveckling


När och var sker uppdraget

Föreningen är baserad i Göteborg med möjlighet för distans arbete. Styrelsemöten kan ske på plats på Lex Femmes kontor i närheten av Avenyn eller genom digitala videomöten.


Ansökan

När du skickar in din ansökan önskar vi att du bifogar ditt CV samt motiverar vilken/vilka roller du är intresserad av och på vilket sätt din kompetens kan stärka föreningen och styrelsen.


Vi önskar få in din ansökan till lexfemme.valberedning@gmail.com senast den 29 februari 2024 kl. 23:59. Intervjuer sker löpande.


Varmt välkommen med din ansökan! 

bottom of page