top of page

Integritetspolicy

För Lex Femme är personlig integritet viktigt. Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Denna integritetspolicy beskriver hur Lex Femme hanterar och behandlar dina personuppgifter, i enlighet med Europaparlamentets och Rådets dataskyddsförordning (2016:679) som trädde i kraft den 25 maj 2018, General Data Protection Regulation (GDPR) som ersatt personuppgiftslagen (PUL). Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.  

 

Personuppgiftsansvarig

Lex Femme, organisationsnummer 802420–6198, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på vår webbplats lexfemme.se och i vår övriga verksamhet. Information om hur du kontaktar oss finner du nedan.

 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, mailadress och telefonnummer när du blir medlem och/eller jourkvinna hos Lex Femme.

 

För att organisationen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Lex Femme har som ändamål att arbeta för kvinnors och flickors rätt till ett liv fritt från mäns våld. Lex Femme är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 

- Besök av vår hemsida (cookies)

 

- Medlemskap

När du ansöker om medlemskap eller blir medlem så samlar vi in information om namn, kontaktuppgifter såsom mailadress och telefonnummer samt information om transaktion för din medlemsavgift (belopp, tid, typ av transaktion). Detta sparas i vårt medlemsregister. Uppgifterna används för att informera om vår verksamhet, bjuda in till interna träffar, utbildningar, årsmöten och liknande.

 

- Åtagande om att bli jourkvinna/volontär hos oss

De personuppgifter som vi samlar in och sparar i vårt volontär/jourkvinnoregister är information om namn och kontaktuppgifter såsom mailadress och telefonnummer samt information om transaktionen för medlemsavgift (belopp, tid, typ av transaktion). Vi sparar även eventuella bilder och filmer där du syns i samband med event och/eller utbildningar som du deltar i som volontär hos oss. Om dessa används så sker detta enbart intern på Lex Femmes intranät och Lex Femmes sociala medier. Uppgifterna används för att informera om vår verksamhet, bjuda in till interna träffar, utbildningar, årsmöten och liknande.

 

- Prenumeration av våra nyhetsbrev och informationsbrev kring utbildning

De personuppgifter som vi samlar in och sparar i vårt nyhetsbrevregister är information om namn och kontaktuppgifter såsom mailadress och telefonnummer.

 

- Gåvodonation

När du skänker en gåva sparar vi information om transaktionen (belopp, tid, typ av transaktion och typ av gåva). Om du ger en gåva via Swish sparas ditt telefonnummer och den information du har uppgett i samband med betalningen, t.ex. ditt namn. Dessa uppgifter sparas genom Nordea och ev. plusgirot.

 

- Stöd och rådgivning

När du söker stöd hos oss via vår mail, chatt eller när du ringer oss så kan du vara anonym. I samband med att du kontaktar oss via mail så sparas din mailadress och det namnet du uppger för att vi ska kunna svara dig. I det fall du lämnar ditt telefonnummer så sparas även denna uppgift i syfte till att kontakta dig.

 

Vi samlar in anonym statistik över vår verksamhet varje år och sparar därför uppgifter om hur många som söker stöd hos oss, i vilken kontaktform, behov av stöd, ort. Dessa uppgifter går inte att koppla till en viss person och är helt anonyma.

 

- Arbetsansökan eller intresseanmälan

När du ansöker om en tjänst hos oss eller lämnar in en frivillig intresseanmälan så samlar vi in dina kontaktuppgifter samt information om dina meriter. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att utföra vårt arbete. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. vid pågående juridisk process. Dina personuppgifter kommer att sparas upp till 36 månader efter att vi tagit del av dem.

 

Syftet med att spara dina uppgifter

Dina uppgifter behandlas och sparas till följande ändamål:

-          För att kunna svara dig när du kontaktar oss och önskar stöd och juridisk rådgivning

-          För att behandla gåvor och uppfylla lagkrav gällande lagring av avtal

-          För att kunna svara på dina förfrågningar kring ditt medlemskap, volontärskap, lediga tjänster eller dina gåvor

-          För att sammanställa anonymiserad statistik för att förbättra vår verksamhet

 

Lex Femmes användning av cookies

Lex Femme använder sig av kakor, så kallade cookies. Det är små textfiler som lagras i besökarens dator och innehåller textinformation. Vi använder cookies för att mäta trafiken på vår webbplats.

 

Dina rättigheter

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Om du har gett samtycke till en behandling har du rätt att när som helst återkalla samtycket. Detta gör du genom att kontakta oss.

 

Om personuppgifterna som vi behandlar om dig är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att få dem rättade, kompletterade eller raderade. Du har till exempel rätt att få dina personuppgifter raderade om de inte längre behövs för ändamålet för vilket de samlades in, så länge vi inte måste spara dina uppgifter enligt lag eller för att försvara ett rättsligt anspråk.

 

Det är viktigt att du känner dig trygg. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter med största respekt. Om du ändå anser att vi behandlar dina uppgifter på ett felaktigt sätt får du gärna höra av dig till oss. Du har också möjlighet att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

 

Vilka personuppgifter lämnas vidare?

Lex Femme kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Uppgifter som samlas in kopplat till Swish, transaktioner för gåvor eller medlemsbetalningar kan delas med vår IT-leverantör för betallösningen. Lex Femme är dock alltid ansvarig för behandlingen. Personuppgifter kan komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet och för att tillvarata Lex Femmes rättsliga intressen.

 

Kontakta oss

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta oss på info@lexfemme.com och du får tala med den som är ansvarig för personuppgiftsfrågor. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

 

Lex Femme

Lorensbergsgatan 18

411 37 Göteborg

info@lexfemme.com

Organisationsnummer: 802420–6198

 

Denna policy uppdaterades senast 2023-09-20

bottom of page