top of page

Integritetspolicy

Behandling av Personuppgifter på Lex Femme, den 1 augusti 2019

För Lex Femme är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Denna integritetspolicy beskriver hur Lex Femme hanterar och behandlar dina personuppgifter, i enlighet med Europaparlamentets och Rådets dataskyddsförordning (2016:679), General Data Protection Regulation (GDPR) som ersatt personuppgiftslagen (PUL).

 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

 

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

 

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Lex Femme verksamhet är Lex Femme personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 802420–6198, Lorensbergsgatan 18, BOX 53268, 400 16 Göteborg.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, mailadress och telefonnummer när du blir medlem och/eller jourkvinna hos Lex Femme.

 

För att organisationen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Lex Femme har som ändamål att arbeta för kvinnors och flickors rätt till ett liv fritt från mäns våld.

 

Lex Femme är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i Lex Femme

 • Administration

 • Deltagande i Lex Femmes aktivitetsverksamhet

 • Deltagande i Lex Femmes utbildningsverksamhet som bland annat innefattar jourutbildning,

  juristjourutbildning och fortbildning

 • Ansökan om bidrag

 • Återrapportering till bidragsgivare

 • Sammanställning av statistik och uppföljning

 • Utbildningar arrangerade av Lex Femme

 • Kontakt med medlem

 • Besök på vår hemsida

 • Publicering av material på sociala medier (Facebook, Instagram och Twitter) samt hemsida

 • Kallelse till årsmöte/extrainsatta årsmöten

 • Inbjudan till medlemsträffar

 • Utskicka av nyhetsbrev

 

Genom de uppgifter du själv lämnar till Lex Femme eller som vi ber om:

 • När du lämnar in en intresseanmälan eller deltar i Lex Femmes utbildningar

 • När du registrerar dig på vårt nyhetsbrev

 • Via inbetalning av medlemskap. När du blir medlem hos oss registrerar vi ditt namn,

  mobilnummer och din e-postadress

 

Lex Femmes användning av cookies

Lex Femme använder sig av kakor, så kallade cookies. Det är små textfiler som lagras i besökarens dator och innehåller textinformation. Vi använder cookies för att mäta trafiken på vår webbplats.

 

Vilka personuppgifter lämnas vidare?

Dina personuppgifter kommer inte lämnas ut till en tredje part eller användas till något annat än just mailutskick.

I en del situationer är det nödvändigt för oss att lämna ut dina personuppgifter. Det kan vara aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Länsstyrelsen, Skatteverket, Socialtjänsten, Brottsoffermyndigheten med flera, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

I vissa situationer kan det vara nödvändigt för Lex Femme att anlita andra parter. Till exempel olika IT- leverantörer vid hjälp av vår hemsida. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. Samtycket är giltig till och med 12 månader. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta oss på info@lexfemme.com. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, radering, överföring eller begränsning av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen1 om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta oss på info@lexfemme.com och du får tala med den som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

bottom of page