top of page

Om oss

Lex Femme är en ideell tjej- och kvinnojour som arbetar för ett samhälle fritt från mäns våld mot kvinnor. Detta gör vi via en rikstäckande telefon- och juristjour samt en omfattande föreläsningsverksamhet. Vi är specifikt inriktade på kvinnor med utländsk härkomst och erbjuder hjälp på deras modersmål. I dagsläget kan Lex Femme erbjuda stöd och rådgivning på närmre 45 språk. Vi är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening. Vårt främsta mål är att förstärka kvinnors och flickors rätt att inte utsättas för fysiskt och psykiskt våld, våld i hederns namn, hot om våld, tvångsgifte, sexuella övergrepp och trakasserier.

Vi erbjuder hjälp- och stödinsatser till kvinnor från hela Sverige. Vi arbetar utifrån ett köns- och etnicitetperspektiv för ett mer jämställt Sverige samt med strukturerade stödsamtal och motiverande samtal. Vi utbildar om våld i nära relationer och hur våldet drabbar kvinnor med utomnordisk härkomst hos myndigheter, på gymnasie- och SFI-skolor och andra organisationer.

För förfrågningar om föreläsningar och samarbete går det bra att mejla till oss på info@lexfemme.com

LexFemme-final-icononly-no-TM.png
Our Mission

Vi jobbar förebyggande genom opinionsbildning samtidigt som vi erbjuder utsatta kvinnor stöd och juridisk rådgivning.

Vår vision

Organisationen ska arbeta för ett jämställt samhälle och arbeta för att alla flickor och kvinnor ska leva ett liv fritt från våld.

Vår långsiktiga strategi

För att organisationen ska uppnå sin vision, jobbar vi förebyggande genom opinionsbildning samt erbjuder en kvinnojour för kvinnor som är eller har blivit utsatta.

Vår dagliga taktik

Genom att bedriva en tjej- och kvinnojour ger vi stöd i kris, juridisk rådgivning, praktisk hjälp över telefon samt möjlighet till fysiska möten. För att förebygga våld bedriver organisationen opinionsbildande arbete genom t.ex. föreläsningar och besöker olika verksamheter för att informera om mäns våld mot kvinnor och kvinnojourens arbete.

Stöd oss genom att bli bidragsgivare

Vårt team

Verksamhetschef

Jurist och joursamordnare

Informatör

Våra stadgar

Klicka här för att ta del av föreningens stadgar.

bottom of page